Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Strona startowa    Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ
Forum
Chat

Skróty badań lekarskich

       Poniżej znajdują się skróty badań lekarskich jakie można znaleźć na wynikach badań.

 • OM -ostatnia miesiączka
 • LMP -ostatnia miesiączka
 • TP -termin porodu
 • EDD -termin porodu
 • PTP -termin porodu
 • TC -liczba tygodni ciąży
 • HBD -liczba tygodni ciąży
 • RR -ciśnienie tętnicze krwi
 • ASP -tętno płodu
 • FHR -tętno płodu
  Morfologia:
 • E -liczba krwinek czerwonych
 • RBC -liczba krwinek czerwonych
 • L -liczba białych krwinek
 • WBC -liczba białych krwinek
 • Ht -Hematokryt
 • Hct -Hematokryt
 • Hb -stężenie hemoglobiny
 • PLT -liczba płytek krwi

Czytaj dalej -> ...  Badanie ogólne moczu:
 • c.w. -ciężar właściwy
 • B -obecność białka
 • C -obecność glukozy
 • Glu -obecność glukozy
 • E -obecność czerwonych krwinek
 • L -obecność białych krwinek
  Badania dodatkowe:
 • Test GTT -test przesiewowy obciążenia 50g glukozy
 • Test OGTT -test diagnostyczny obciążenia 75g glukozy
 • WR -badanie w kierunku kiły
 • OWA -badanie w kierunku kiły
 • HBs -badanie na nosicielstwo antygenu żółtaczki zakaźnej typu B
 • HCV -badanie na nosicielstwo antygenu żółtaczki zakaźnej typu C
  Inne
 • TNW -termin następnej wizyty
 • b.z -bez zmian
 • CC - cesarskie cięcie
 • E - obecność lub liczba czerwonych krwinek
 • FHR (+) - słyszalne, prawidłowe tętno dziecka
 • Hb - poziom hemoglobiny
 • HBs - test w kierunku żółtaczki zakaźnej
 • Ht - hematokryt (oznacza gęstość krwi)
 • L - obecność lub liczba białych krwinek
 • pH - odczyn: kwaśny, zasadowy lub obojętny
 • PLT - liczba płytek krwi
 • PR - data pierwszych ruchów dziecka
 • PSN - poród siłami natury
 • RR - ciśnienie tętnicze
 • Situs pelvicus - miednicowe ułożenie dziecka
 • Situs transversus - poprzeczne ułożenie dziecka
 • USG - badanie ultrasonograficzne
 • WR - test w kierunku kiły
 • ZZO - znieczulenie zewnątrzoponowe
 • RP - białko C reaktywne (C Reactive Protein)
  USG
 • GSD - średnica pęcherzyka ciążowego
 • CRL - odległość ciemieniowo-siedzeniowa (od szczytu główki do pupy)
 • BPD - wymiar dwuciemieniowy główki (średnica główki)
 • HC - obwód główki
 • AC - obwód brzuszka
 • FL - długość kości udowej
 • TBD - wymiar poprzeczny klatki piersiowej
 • FW - Fetal Weight (lub EFW - estimated fetal weight), czyli waga
 • RR - ciśnienie,
 • FHR - akcja serca,
 • R - ruchy płodu.
 • OFD - wymiar potyliczno-czołowy
 • CER - wymiar poprzeczny móżdżku
 • APAD - przednio-tylny wymiar brzucha
 • TAD - wymiar poprzeczny brzucha
 • HL - długość kości ramiennej
 • AFI - amniotic fluid index - objetość płynu owodniowego
 • FTA - fetal trunk area
 • OFD (lub FOD) - wymiar potyliczno-czołowy
 • CER- wymiar poprzeczny móżdżku jest najbardziej stabilnym pomiarem, niezależnym od opóźnienia wzrostu płodu
 • HL - długość kości ramiennej Pomiar ten stosowany jest w przypadku trudności w uwidocznieniu kości udowej
 • APAD - przednio-tylny wymiar brzucha
 • ATD = TAD - wymiar poprzeczny brzucha
 • ASP - akcja serca płodu
 • ASD - ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
 • GS - średnica pęcherzyka ciążowego,
 • AFI indeks płynu owodniowego.
 • NB - kość nosowa
 • FHR - bicie serca dziecka mierzone w uderzeniach na minutę
 • EDD - przybliżona data porodu
 • EFW - przybliżona waga dziecka