Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Strona startowa    Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ
Forum
Chat

słownik łacińsko - polski cz.1      

 • Abortus completus Poronienie zupełne
 • Abortus habitualis Poronienie nawykowe
 • Abortus imminens Poronienie zagrażające/nieuchronne
 • Abortus imminens deinde in tractu Poronienie zagrażające/nieuchronne (które przeszło) w trakcie
 • Abortus imminens in tractu vertens Poronienie zagrażające, które przeszło w poronienie w trakcie
 • Abortus incompletus Poronienie niezupełne
 • Abortus in tractu Poronienie w toku
 • Abortus spontaneous Poronienie samoistne
 • Abrasio cavi uteri Abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)
 • Agenesia Brak rozwoju
 • Anemia secun Anemia wtórna (niedokrwienie)
 • Aplasia Brak narządu ew. jego części
 • Biopsio Biopsja
 • Cervical deficiency Niewydolność cieśniowo - szyjkowa
 • Cervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki
 • Cervicitis chronica Przewlekłe zapalenie szyjki

Czytaj dalej -> ... • Coagula sanguinea et fragmenta deciduae Skrzepy krwiste i fragmenty doczesnej
 • Cruores sanguninis Skrzepy krwi
 • Cystis Torbiel
 • Cystis simplex Torbiel prosta
 • Decidua compacta et elementa trophoblastii Doczesna zbita i fragmenty trofoblastu
 • Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis Doczesna zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi (opis zapalenia niezbyt konkretny, nie podaje jego rodzaju ani nasilenia,nie musi oznaczać patologii)
 • Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt. Doczesna i endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.
 • Decidua et ovum partim necroticans et suppurans Doczesna i jajo (płodowe) ropne i martwicze
 • Decidua et placenta partim cecrocitans Doczesna i lozysko częściowo obumarłe
 • Decidua et villi cum degeneratione hydrophica Doczesna i kosmki ze zmianami zwyrodnieniowymi
 • Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis Doczesna i kosmki w stanie ropienia i degeneracji
 • Decidua et villi placentaress Doczesna i kosmki łożyska
 • Decidua et villi placentarii Doczesna i kosmki łożyska
 • Decidua inflammatoria et villi Zapalenie kosmków i doczesnej
 • Decidua necrotican cum inflammentione purulenta Doczesna martwicza z zapaleniem ropnym
 • Decidua necroticans, villi placentae immaturae et Doczesna martwicza, kosmki łożyska niedojrzałego i tkanki płodowe
 • Decidua partim necrocitans Doczesna częściowo martwicza
 • Decidua partim necroticans et suppurans Doczesna częściowo martwicza i ropiejąca
 • Decidua purulenta Doczesna zropiała
 • Decidua spongiosa et compacta Doczesna gąbczasta i zbita( zmienione ciążowo endometrium )
 • Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales Doczesna gąbczasta i zbita oraz kosmki
 • Decidua suppurans Doczesna ropiejąca
 • Decidua vera haemorrhagica et villi Doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki
 • Decidua vera necroticans sine villi Doczesna martwicza bez kosmków
 • Decidua vera sine villi Doczesna prawdziwa bez kosmków
 • Degeneratio hydropica villorum Degeneracja i obrzęko kosmków
 • Dysgenesia Nieprawidłowy rozwój
 • Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis Przewlekłe zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
 • Endocervix sine laesionibus Śluzówka kanału szyjki bez zmian
 • Endometriosis Endometrioza
 • Endometritis acuta Ostre zapalenie błony śluzowej macicy
 • Endometrium 5mm Jest tu podana grubość błony śluzowej jamy macicy
 • Endometrium in stadio proliferationis Endometrium w stadium proliferacji
 • Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum Endometrium w fazie proliferacji późnej, częściowo polipowate
 • Endometrium in statu proliferationis Endometrium w stanie proliferacji
 • Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt. Endometrium w stadium wydzielniczym. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
 • Endometrium in stadio secretionis incipientis Endometrium w fazie zaczynającego się wydzielania
 • Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi Endometrium w stadium późnej sekrecji bez kosmków
 • Epithelium planum normale Nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu
 • Epithelium planum normotypicum Nabłonek płaski zwykłego wyglądu
 • Erosio Nadżerka
 • Erosio colli uteri Nadżerka szyjki macicy
 • Examinatio materiae totae Materiał przebadany w całości
 • Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi Fragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki
 • Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis Fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo
 • Fragmenta deciduae et villorum Fragmenty doczesnej i kosmki
 • Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi Fragmenty jaja płodowego
 • Fragmenta deciduae in statu suppurationis Fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia
 • Fragment deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis Fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej
 • Fragmenta endocervicis et endometrii Fragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium
 • Fragmenta endometrii in stadio secretonis Fragmenty endometrium w stanie wydzielania
 • Fragmenta foetus Fragmenty płodu
 • Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup Fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
 • Fragmenta ovi inveterati Stare fragmenty jaja płodowego
 • Fragm. ovi partim in suppuratione Fragment/y jaja częściowo ropiejący
 • Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis Małe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej
 • Fragmenta parva endocervicis Małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
 • Fragmenta parva sine laesionibus Fragmenty małe bez zmian
 • Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen Fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
 • Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalis Polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzowki kanału szyjki
 • Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae Gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli
 • Granulatio Ziarninowanie
 • Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua Poronienie zatrzymane kosmki i doczesna nie nie daje to odpwoiedzi na pytanie dlaczego
 • Graviditas ectopica Ciąża ekotopowa
 • Graviditas obsoleta vel residua post abortum Ciąża obumarła, pozostałości po poronieniu
 • Haematosalphinx Krwiak jajowodu
 • Hbd Tydzień ciąży
 • Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis spati intervillaris placentae immaturae Przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych
 • Hyperkeratosis Nadmierne rogowacenie
 • Hyperplasia acanthotica planoepithelii Rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy
 • Hypoplasia Niedorozwój całego narządu ew. jego części
 • Hypoplasia uteri Macica niedorozwinięta
 • Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae amnialis normalis Zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy) prawidłowa.
 • Infertilitas Niemożność donoszenia ciąży
 • Inflammatio Zapalenie
 • Inflammatio chronica Zapalenie przewlekłe
 • Inflammatio chronica strmatis focalis Zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe
 • Koilocytosis focalis Koilocytoza ogniskowa(wykładnik cytologiczny zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)
 • Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris Skrzepy krwi i fragmenty doczesnej bez kosmków
 • Metaplasia planoepithelialis endocervicalis Metaplazja płaskonabłonkowa kanału szyjki
 • Metrorrhagia gr. magna. Krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.
 • Metrorrhagiae Nieprawidłowe krwawienie maciczne Krwawienie z jamy macicy
 • Missed abortion Poronienie zatrzymane
 • Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et fragmenta endometrii in proliferatione. Zaśniad groniasty całkowity fragmenty sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego
 • Mucosa endocervicalis Śluzówka kanału szyjki
 • Mucosa canalis cervicalis normalis Śluzówka kanału szyjkowego zwykłego wyglądu
 • Mucus et fragmenta parvissima endocervicis Śluz i drobniutkie fragmenty śluzówki kanału
 • Myoma(ta) uteri Mięśniak(i) macicy
 • Obsoleta Ciąża obumarła
 • Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio deciduae basalis Obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej. (Uwaga: Zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie wirusowe mało prawdopodobne.)
 • Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis Obrzęk substancji galaretowatej pępowiny.
 • Oligomenorrhoea Rzadkie krwawienia miesiączkowe
 • Ovarium Jajnik
 • Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide chronica Jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z przewlekłym zapaleniem doczesnej
 • Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi Jajo płodowe zestarzałe z autolizą płodu
 • Ovum immaturum Jajo niedojrzałe
 • Partus prematurus Poród przedwczesny
 • Placenta in stadio suppurationis focalis Łożysko w stadium ogniskowego ropienia
 • Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri Polip włóknisto- gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis zmiany łagodnej.)
 • Polymenorrhoea Częste krwawienia miesiączkowe
 • Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii Polipy śluzówki kanału szyjki oraz śluzówki jamy macicy
 • Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis. Małe polipy endometrium, skrzepy krwi
 • Polypus cervicis Polip szyjki macicy
 • Polypus glandularis cervicalis Polip gruczołowy kanału szyjki
 • Pseudocystis ovari Torbiel rzekoma jajnika
 • Pustula subcornealis Krosta podrogowa
 • Residua deciduae abscedens Resztki doczesnej ropiejące
 • Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis Pozostałości doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia
 • Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione Resztki doczesnej z trofoblastem cześciowo ropiejące
 • Residua deciduae et ovi Resztki doczesnej i jaja płodowego
 • Residua deciduae et villorum Pozostałości doczesnej i kosmków
 • Residua deciduae et villorum inveterata Stare pozostałości doczesnej i kosmków
 • Residua deciduae et villorum - suppuratio Resztki doczesnej i kosmków - zropiałe
 • Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum focale Zwyrodnienie wodniakowe kosmków. Groźnie brzmi - ale nie jest to żadna wada genetyczna czy wrodzona.
 • Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris Resztki doczesnej w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków
 • Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis. Resztki doczesnej zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium
 • Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci Resztki doczesnej ze zropnieniem kosmówki
 • Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti Resztki (część) doczesnej ciążowej i trofoblastu.
 • Residua ovi et embryo Resztki jaja płodowego i embrionu
 • Residua ovi inveterata hbd < 10 Resztki jaja płodowego poronionego ponizej 10 tygodnia poronienie nawracajace
 • Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja płodowego wiek poniżej 10 tyg
 • Residua placentae Resztki łożyska
 • Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis Resztki łożyska ze zmianami martwicznymi i przekrwione
 • Residua placentaria Resztki łożyska
 • Residua post abortum Resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne
 • Residua post abortum. Decidua compacta Resztki (pozostałości)po poronieniu. Doczesna związana (spojona)
 • Sanguis Krew
 • Septa Przegroda
 • Shock Wstrząs
 • Status normalis Stan normalny
 • Sterilitas primaria Niepłodność pierwotna
 • Sterilitas secundaria Niepłodność wtórna
 • Susp.quo ad abortus completus grav.recens. Podejrzenie w kierunku poronienia całkowitego ciąży wczesnej
 • Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis Błona śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy
 • Tuba uterina Jajowód (także salpinx)
 • Uterus Macica (także hystera)
 • Uterus arcuatus Macica siodełkowata - łukowata
 • Uterus bicornis Macica dwurożna (unicollis - jednoszyjkowa lub bicollis - dwuszyjkowa)
 • Uterus bicornis cum cornu rudimentario Macica dwurożna z rogiem szczątkowym
 • Uterus biforis Macica dwuujściowa
 • Uterus didelphys Macica podwójna, każda z oddzielną pochwą
 • Uterus duplex Macica podwójna
 • Uterus fetalis Macica płodowa
 • Uterus infantilis Macica dziecięca
 • Uterus rudimentarius Macica szczątkowa
 • Uterus septus Macica przegrodzona
 • Uterus subseptus Macica częściowo przegrodzona
 • Uterus unicornis Macica jednorożna
 • Villi chorionici absunt Kosmki nieobecne
 • Villi non reperti Kosmków nie znaleziono
 • Villi placentae et decidua in statu necrobiosis Kosmki łozyska i doczesna w stanie obumierania
 • Villi placentae fragmenta membranes Kosmki łożyska, fragmenty błon (płodowych), pozostałości doczesnej.
 • I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae opis kosmówki i jaja płodowego
 • I Graviditas Ciąża pierwsza (I)