Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Strona startowa    Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ
Forum
Chat

słownik łacińsko - polski cz.1      

  • Abortus completus Poronienie zupełne
  • Abortus habitualis Poronienie nawykowe
  • Abortus imminens Poronienie zagrażające/nieuchronne
  • Abortus imminens deinde in tractu Poronienie zagrażające/nieuchronne (które przeszło) w trakcie
  • Abortus imminens in tractu vertens Poronienie zagrażające, które przeszło w poronienie w trakcie
  • Abortus incompletus Poronienie niezupełne
  • Abortus in tractu Poronienie w toku
  • Abortus spontaneous Poronienie samoistne
  • Abrasio cavi uteri Abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)
  • Agenesia Brak rozwoju
  • Anemia secun Anemia wtórna (niedokrwienie)
  • Aplasia Brak narządu ew. jego części
  • Biopsio Biopsja
  • Cervical deficiency Niewydolność cieśniowo - szyjkowa
  • Cervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki
  • Cervicitis chronica Przewlekłe zapalenie szyjki

Czytaj dalej -> ...  • Coagula sanguinea et fragmenta deciduae Skrzepy krwiste i fragmenty doczesnej
  • Cruores sanguninis Skrzepy krwi
  • Cystis Torbiel
  • Cystis simplex Torbiel prosta
  • Decidua compacta et elementa trophoblastii Doczesna zbita i fragmenty trofoblastu
  • Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis Doczesna zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi (opis zapalenia niezbyt konkretny, nie podaje jego rodzaju ani nasilenia,nie musi oznaczać patologii)
  • Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt. Doczesna i endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.
  • Decidua et ovum partim necroticans et suppurans Doczesna i jajo (płodowe) ropne i martwicze
  • Decidua et placenta partim cecrocitans Doczesna i lozysko częściowo obumarłe
  • Decidua et villi cum degeneratione hydrophica Doczesna i kosmki ze zmianami zwyrodnieniowymi
  • Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis Doczesna i kosmki w stanie ropienia i degeneracji
  • Decidua et villi placentaress Doczesna i kosmki łożyska
  • Decidua et villi placentarii Doczesna i kosmki łożyska
  • Decidua inflammatoria et villi Zapalenie kosmków i doczesnej
  • Decidua necrotican cum inflammentione purulenta Doczesna martwicza z zapaleniem ropnym
  • Decidua necroticans, villi placentae immaturae et Doczesna martwicza, kosmki łożyska niedojrzałego i tkanki płodowe
  • Decidua partim necrocitans Doczesna częściowo martwicza
  • Decidua partim necroticans et suppurans Doczesna częściowo martwicza i ropiejąca
  • Decidua purulenta Doczesna zropiała
  • Decidua spongiosa et compacta Doczesna gąbczasta i zbita( zmienione ciążowo endometrium )
  • Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales Doczesna gąbczasta i zbita oraz kosmki
  • Decidua suppurans Doczesna ropiejąca
  • Decidua vera haemorrhagica et villi Doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki
  • Decidua vera necroticans sine villi Doczesna martwicza bez kosmków
  • Decidua vera sine villi Doczesna prawdziwa bez kosmków
  • Degeneratio hydropica villorum Degeneracja i obrzęko kosmków
  • Dysgenesia Nieprawidłowy rozwój
  • Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis Przewlekłe zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
  • Endocervix sine laesionibus Śluzówka kanału szyjki bez zmian
  • Endometriosis Endometrioza
  • Endometritis acuta Ostre zapalenie błony śluzowej macicy
  • Endometrium 5mm Jest tu podana grubość błony śluzowej jamy macicy
  • Endometrium in stadio proliferationis Endometrium w stadium proliferacji
  • Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum Endometrium w fazie proliferacji późnej, częściowo polipowate
  • Endometrium in statu proliferationis Endometrium w stanie proliferacji
  • Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt. Endometrium w stadium wydzielniczym. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
  • Endometrium in stadio secretionis incipientis Endometrium w fazie zaczynającego się wydzielania
  • Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi Endometrium w stadium późnej sekrecji bez kosmków
  • Epithelium planum normale Nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu
  • Epithelium planum normotypicum Nabłonek płaski zwykłego wyglądu
  • Erosio Nadżerka
  • Erosio colli uteri Nadżerka szyjki macicy
  • Examinatio materiae totae Materiał przebadany w całości
  • Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi Fragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki
  • Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis Fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo
  • Fragmenta deciduae et villorum Fragmenty doczesnej i kosmki
  • Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi Fragmenty jaja płodowego
  • Fragmenta deciduae in statu suppurationis Fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia
  • Fragment deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis Fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej
  • Fragmenta endocervicis et endometrii Fragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium
  • Fragmenta endometrii in stadio secretonis Fragmenty endometrium w stanie wydzielania
  • Fragmenta foetus Fragmenty płodu
  • Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup Fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
  • Fragmenta ovi inveterati Stare fragmenty jaja płodowego
  • Fragm. ovi partim in suppuratione Fragment/y jaja częściowo ropiejący
  • Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis Małe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej
  • Fragmenta parva endocervicis Małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
  • Fragmenta parva sine laesionibus Fragmenty małe bez zmian
  • Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen Fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
  • Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalis Polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzowki kanału szyjki
  • Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae Gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli
  • Granulatio Ziarninowanie
  • Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua Poronienie zatrzymane kosmki i doczesna nie nie daje to odpwoiedzi na pytanie dlaczego
  • Graviditas ectopica Ciąża ekotopowa
  • Graviditas obsoleta vel residua post abortum Ciąża obumarła, pozostałości po poronieniu
  • Haematosalphinx Krwiak jajowodu
  • Hbd Tydzień ciąży
  • Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis spati intervillaris placentae immaturae Przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych
  • Hyperkeratosis Nadmierne rogowacenie
  • Hyperplasia acanthotica planoepithelii Rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy
  • Hypoplasia Niedorozwój całego narządu ew. jego części
  • Hypoplasia uteri Macica niedorozwinięta
  • Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae amnialis normalis Zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy) prawidłowa.
  • Infertilitas Niemożność donoszenia ciąży
  • Inflammatio Zapalenie
  • Inflammatio chronica Zapalenie przewlekłe
  • Inflammatio chronica strmatis focalis Zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe
  • Koilocytosis focalis Koilocytoza ogniskowa(wykładnik cytologiczny zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)
  • Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris Skrzepy krwi i fragmenty doczesnej bez kosmków
  • Metaplasia planoepithelialis endocervicalis Metaplazja płaskonabłonkowa kanału szyjki
  • Metrorrhagia gr. magna. Krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.
  • Metrorrhagiae Nieprawidłowe krwawienie maciczne Krwawienie z jamy macicy
  • Missed abortion Poronienie zatrzymane
  • Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et fragmenta endometrii in proliferatione. Zaśniad groniasty całkowity fragmenty sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego
  • Mucosa endocervicalis Śluzówka kanału szyjki
  • Mucosa canalis cervicalis normalis Śluzówka kanału szyjkowego zwykłego wyglądu
  • Mucus et fragmenta parvissima endocervicis Śluz i drobniutkie fragmenty śluzówki kanału
  • Myoma(ta) uteri Mięśniak(i) macicy
  • Obsoleta Ciąża obumarła
  • Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio deciduae basalis Obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej. (Uwaga: Zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie wirusowe mało prawdopodobne.)
  • Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis Obrzęk substancji galaretowatej pępowiny.
  • Oligomenorrhoea Rzadkie krwawienia miesiączkowe
  • Ovarium Jajnik
  • Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide chronica Jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z przewlekłym zapaleniem doczesnej
  • Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi Jajo płodowe zestarzałe z autolizą płodu
  • Ovum immaturum Jajo niedojrzałe
  • Partus prematurus Poród przedwczesny
  • Placenta in stadio suppurationis focalis Łożysko w stadium ogniskowego ropienia
  • Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri Polip włóknisto- gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis zmiany łagodnej.)
  • Polymenorrhoea Częste krwawienia miesiączkowe
  • Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii Polipy śluzówki kanału szyjki oraz śluzówki jamy macicy
  • Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis. Małe polipy endometrium, skrzepy krwi
  • Polypus cervicis Polip szyjki macicy
  • Polypus glandularis cervicalis Polip gruczołowy kanału szyjki
  • Pseudocystis ovari Torbiel rzekoma jajnika
  • Pustula subcornealis Krosta podrogowa
  • Residua deciduae abscedens Resztki doczesnej ropiejące
  • Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis Pozostałości doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia
  • Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione Resztki doczesnej z trofoblastem cześciowo ropiejące
  • Residua deciduae et ovi Resztki doczesnej i jaja płodowego
  • Residua deciduae et villorum Pozostałości doczesnej i kosmków
  • Residua deciduae et villorum inveterata Stare pozostałości doczesnej i kosmków
  • Residua deciduae et villorum - suppuratio Resztki doczesnej i kosmków - zropiałe
  • Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum focale Zwyrodnienie wodniakowe kosmków. Groźnie brzmi - ale nie jest to żadna wada genetyczna czy wrodzona.
  • Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris Resztki doczesnej w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków
  • Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis. Resztki doczesnej zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium
  • Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci Resztki doczesnej ze zropnieniem kosmówki
  • Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti Resztki (część) doczesnej ciążowej i trofoblastu.
  • Residua ovi et embryo Resztki jaja płodowego i embrionu
  • Residua ovi inveterata hbd < 10 Resztki jaja płodowego poronionego ponizej 10 tygodnia poronienie nawracajace
  • Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja płodowego wiek poniżej 10 tyg
  • Residua placentae Resztki łożyska
  • Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis Resztki łożyska ze zmianami martwicznymi i przekrwione
  • Residua placentaria Resztki łożyska
  • Residua post abortum Resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne
  • Residua post abortum. Decidua compacta Resztki (pozostałości)po poronieniu. Doczesna związana (spojona)
  • Sanguis Krew
  • Septa Przegroda
  • Shock Wstrząs
  • Status normalis Stan normalny
  • Sterilitas primaria Niepłodność pierwotna
  • Sterilitas secundaria Niepłodność wtórna
  • Susp.quo ad abortus completus grav.recens. Podejrzenie w kierunku poronienia całkowitego ciąży wczesnej
  • Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis Błona śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy
  • Tuba uterina Jajowód (także salpinx)
  • Uterus Macica (także hystera)
  • Uterus arcuatus Macica siodełkowata - łukowata
  • Uterus bicornis Macica dwurożna (unicollis - jednoszyjkowa lub bicollis - dwuszyjkowa)
  • Uterus bicornis cum cornu rudimentario Macica dwurożna z rogiem szczątkowym
  • Uterus biforis Macica dwuujściowa
  • Uterus didelphys Macica podwójna, każda z oddzielną pochwą
  • Uterus duplex Macica podwójna
  • Uterus fetalis Macica płodowa
  • Uterus infantilis Macica dziecięca
  • Uterus rudimentarius Macica szczątkowa
  • Uterus septus Macica przegrodzona
  • Uterus subseptus Macica częściowo przegrodzona
  • Uterus unicornis Macica jednorożna
  • Villi chorionici absunt Kosmki nieobecne
  • Villi non reperti Kosmków nie znaleziono
  • Villi placentae et decidua in statu necrobiosis Kosmki łozyska i doczesna w stanie obumierania
  • Villi placentae fragmenta membranes Kosmki łożyska, fragmenty błon (płodowych), pozostałości doczesnej.
  • I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae opis kosmówki i jaja płodowego
  • I Graviditas Ciąża pierwsza (I)