Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Strona startowa    Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ
Forum
Chat

słownik łacińsko - polski cz.2      

 • Abortus imminens Poronienie zagrażające/nieuchronne
 • Abortus imminens deinde in tractu Poronienie zagrażające/nieuchronne (które przeszło) w trakcie
 • Abortus in tractu Poronienie w toku
 • Abrasio cavi uteri Abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)
 • Anemia secun Anemia wtórna (niedokrwienie)
 • Decidua compakta et elementa trophoblastii Doczesna zbita i fragmenty trofoblastu
 • Decidua et oilli placentaress Doczesna i kosmki łożyska
 • Decidua et placenta partim cecrocitans Doczesna i lozysko częściowo obumarłe
 • Decidua et villi cum degeneratione hydrophica Doczesna i kosmki ze zmianami zwyrodnieniowymi
 • Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis Doczesna i kosmki w stanie ropienia i degeneracji
 • Decidua et villi placentarii Doczesna i kosmki łożyska
 • Decidua inflammatoria et villi Zapalenie kosmków i doczesnej
 • Decidua necroticans, villi placentae immaturae et Doczesna martwicza, kosmki łożyska niedojrzałego i tkanki płodowe
 • Decidua partim necrocitans Doczesna częściowo martwicza
 • Decidua spongiosa et compacta Doczesna gąbczasta i zbita( zmienione ciążowo endometrium )
 • Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales Doczesna gąbczasta i zbita oraz kosmki
 • Decidua vera necroticans sine villi Doczesna martwicza bez kosmków
 • Decidua vera sine villi Doczesna prawdziwa bez kosmków

Czytaj dalej -> ... • Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt. Endometrium w stadium wydzielniczym. Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
 • Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis Fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo
 • Fragmenta deciduae et villorum Fragmenty doczesnej i kosmki
 • Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi Fragmenty jaja płodowego
 • Fragmenta deciduae in statu suppurationis Fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia
 • Fragment deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis Fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej
 • Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup Fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
 • Fragm. ovi partim in suppuratione Fragment/y jaja częściowo ropiejący
 • Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen Fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
 • Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua poronienie zatrzymane kosmki i doczesna nie nie daje to odpwoiedzi na pytanie dlaczego
 • Hbd Tydzień ciąży
 • Metrorrhagiae Nieprawidłowe krwawienie maciczne
 • Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et fragmenta endometrii in proliferatione. Zasniad groniasty calkowity fragmenty sluzówki kanału szyjki i fargmenty endometrium wzrostowego
 • Residua deciduae et ovi Resztki doczesnej i jaja płodowego
 • Residua deciduae et villorum - suppuratio Resztki doczesnej i kosmków - zropiałe
 • Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum focale Zwyrodnienie wodniakowe kosmków. Groźnie brzmi - ale nie jest to żadna wada genetyczna czy wrodzona.
 • Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis. Resztki doczesnej zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium
 • Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci Resztki doczesnej ze zropnieniem kosmówki
 • Residua ovi et embryo Resztki jaja płodowego i embrionu