Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Strona startowa    Twoja Ciąża - serwis dla kobiet w ciąży Dodaj do ulubionych     Projektowanie stron WWW, Toruń DRUKUJ
Forum
Chat
ciąża

1% z PIT i inne formy wsparcia organizacji pozarządowych

      

Rozliczając pity 2017 możemy przekazać 1% podatku na wsparcie wybranej organizacji pożytku publicznego. Organizacje można wspomagać nie tylko w sezonie rozliczania pitów, ale przez cały rok.


PITY 2017 z wnioskiem o przekazanie 1% dla OPP

Wpisując numer KRS organizacji pożytku publicznego we wniosku na deklaracji pit, sami decydujemy, na co ma być przeznaczona część naszego podatku. Przekazując 1 % dla OPP nie wydajemy ani złotówki z prywatnej kasy, gdyż jest to kwota z podatku należnego, który i tak trzeba przekazać do kasy państwowej. Jeśli nie dostanie jej OPP, trafi do Skarbu Państwa.

W zeznaniu rocznym należy wpisać numer KRS i kwotę w odpowiednich rubrykach formularzy PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT 37, PIT-38, PIT-39.w części: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". Kwota do przekazania nie może być wyższa niż jeden procent naszego podatku. Zaokrąglamy ją do dziesiątek groszy w dół, np. 37,76 zł, zaokrąglimy do 37,70.

Kwoty tej nie możemy podzielić pomiędzy kilka OPP. W jednej deklaracji możemy wskazać tylko jedną organizację. Tak samo małżonkowie we wspólnym picie mogą wpisać tylko jeden KRS. Wsparcie innej OPP jest możliwe w przypadku, gdy składamy więcej zeznań. Wtedy z każdej deklaracji 1 % może trafić do innej organizacji.

Ważne jest poprawne wpisanie numeru KRS organizacji. Błędnie wpisany KRS spowoduje, że 1% zostanie w kasie państwowej. Błędny numer KRS można poprawić, składając korektę deklaracji w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu na złożenie pit.

Jeśli mamy problem z numerem KRS, możemy skorzystać z aktualnej listy organizacji posiadających status pożytku publicznego i uprawnionych do pozyskiwania wsparcia w postaci 1% podatku dochodowego, umieszczonej się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

We wniosku o przekazanie 1% mamy możliwość wpisania celu szczegółowego, na jaki chcielibyśmy przeznaczyć nasze pieniądze. Może to być konkretne działanie lub osoba, której chcemy udzielić pomocy. Podanie celu szczegółowego jest dla organizacji wskazówką, nie jest zobowiązujące. Pieniądze muszą być wydane na cel statutowy. Właściwe dysponowanie pieniędzmi jest kontrolowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku organizacje zobowiązane są składać sprawozdania merytoryczne oraz finansowe ze swojej działalności.

Inne formy pomocy dla organizacji pozarządowych

Poza wsparciem w postaci 1% podatku mamy możliwość przekazania pomocy pieniężnej w formie darowizny. Darowizna tym różni się od 1%, że przekazujemy ją z własnego majątku. Organizacja nie musi mieć statusu OPP, aby otrzymać darowiznę, tak jak w przypadku 1 %. Wystarczy, że została zarejestrowana w sądzie jako stowarzyszenie lub fundacja (czyli ma osobowość prawną).Trzeba jednak pamiętać, że darowiznę może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, realizowane przez organizację i zapisane w jej statucie. Wykaz celów społecznych znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizny możemy przekazywać w trakcie całego roku, w formie pieniężnej lub rzeczowej. W zależności od charakteru działalności danej organizacji cenne będą też inne formy pomocy np.praca wolontariacka z podopiecznymi w organizacji skupiającej się na pomocy osobom starszym.

Formy przekazania pomocy organizacjom

Środków z 1% podatku nie przekazujemy samodzielnie organizacjom. Przekazaniem pieniędzy na konta bankowe organizacji wskazanych przez podatników zajmuje się urząd skarbowy. Organizacje podają numery kont Naczelnikom urzędów skarbowych, a nie podatnikom. Naczelnicy US przesyłają pieniądze po okresie składania zeznań i mają na to trzy miesiące (od maja do lipca).

Inaczej jest w przypadku darowizn. Przekazujemy je bezpośrednio organizacjom i zachowujemy dowody wpłaty, jeśli chcemy skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu.

Rozliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

Rozliczając pity 2017 możemy obniżyć swój podatek m.in. odliczając od dochodu darowizny przekazane w roku podatkowym organizacjom pożytku publicznego. Natomiast przekazując 1%OPP podatku nie obniżymy, bo jest to część podatku należnego.

Darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego podlegają odliczeniu od dochodu w PIT-28, PIT-36, PIT -37 w wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu (łącznie z darowizną krwi i na cele kultu religijnego).

PITY 2017 z odliczeniem darowizny i wnioskiem o przekazanie 1% OPP możemy wypełnić w formie papierowej, ale o wiele łatwiej i szybciej można złozyć zeznania podatkowe przez internet korzystając z darmowego programu PITax.pl Łatwe podatki. Rozliczenie pit online z programem zapewni nam poprawność wszystkich obliczeń i zgodność z aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Deklaracje wypełnione i podpisane uproszczonym podpisem elektronicznym w formie zestawu danych autoryzujących możemy wysłać elektronicznie. Po wysłaniu wypełnionych deklaracji pit online otrzymamy z urzędu skarbowego online UPO- urzędowe poświadczenie odbioru, jako dowód złożenia zeznania.     
 
 
Loading
 
 

Horoskop dla mamy

 

Horoskop dziecka

 
 

Serwis poleca